LOTURA NEUROMUSKULARRA (Kinesiotaping)


cropped-cropped-logo14.jpgGure organismoak duen autoendatze naturaleko printzipioan oinarritutako teknika…

Técnica basada en el principio de autocuración natural que tiene nuestro organismo…cropped-cropped-logo14.jpg


KINESIO4


cropped-cropped-logo14.jpgMasaje deskontrakturatzailea lotura neuromuskularrarekin osatzen dugu.

Complementamos el masaje descontracturante o deportivo con vendaje neuromuscular(Kinesiotaping).

Kasu bakoitzerako beharrezko den teknika erabiltzen dugu.

Utilizamos la técnica necesaria para cada caso.

Lotura neuromuskularrari esker lesio jakin batzuk trata daitezke. Horrela, giharrek bere funtzioa mantentzea eta bere errekuperazioa bizkorragoa izatea lortzen dugu.

Gracias al vendaje neuromuscular se pueden tratar determinadas lesiones, permitiendo que los músculos mantengan su función y de esta manera acelerar la recuperación.

“Tape”ak bere eragina azalaren bitartez egiten du, zirkulazioa estimulatuz eta endorfinen segregazioa eraginez.

El tape ejerce su acción a través de la piel, estimulando la circulación y provocando la segregación de endorfinas.


cropped-cropped-logo14.jpgGure tarifak kontsulta itzazu.

Consulta nuestras Tarifas


cropped-cropped-logo14.jpg ZERTARAKO ERABIL DAITEKE?

 1. Giharretako mina: (Giharra lasaitu edo indartzeko)
 2. Tendoietako lesioak (tendinitisa) edo ligamentuetako lesioak (zaintiratuak edo esginzeak): (Ligamentu edo tendoia eutsi eta sendatzen laguntzeko)
 3. Uzkurdurak (kontrakturak), “trigger points”ak, lunbalgiak…: (Zirkulazioa errazteko, organismoaren erantzun analgesikoa lortzeko, sendatzen laguntzeko)
 4. Likido-atxikipena…: (Drenatzeko)
 5. Hilerokoak eragindako minak, idorreia, hemorroideak, urdaileko minak…: (Barruko organuak tratazeko)
 6. Hiperzifosia, hiperlordosia…
 7. Teknika desberdinak ondorengo kasuetarako: (Zelulitisa, fibrosia, ebakiondoak, hematomak, edemak, sinusitisa, min neuralgikoak…)

cropped-cropped-logo14.jpgINDICACIONES:

 1. Dolores musculares: (Relajar o fortalecer el músculo)
 2. Lesiones tendinosas (tendinitis) o ligamentosas (esguinces):  (Favorecer la recuperación del ligamento o tendón y sostenerlo)
 3. Contracturas, puntos gatillo, lumbalgias…: (Facilitar la circulación, favorecer la respuesta analgésica del organismo, acelerar la curación)
 4. Retención de líquidos…: (Drenaje)
 5. Dolores menstruales, estreñimiento, hemorroides, dolor de estómago…: (Tratamiento de órganos internos)
 6. Hipercifosis, hiperlordosis…: (Corrección funcional en casos de pérdida de alineación y función de articulaciones por problemas musculares, neurológicos…)
 7. Diferentes técnicas para: (Celulitis, fibrosis, cicatrices, hematomas, edemas, aliviar sinusitis, calmar los dolores neurálgicos…)

cropped-cropped-logo14.jpg HISTORIA pixka bat:

Un poco de HISTORIA:

JATORRIA

ORIGEN:

Kenzo Kase (kiropraktiko japoniar) doktoreak sortu zuen 70. hamarkadan.

Fue creado por el Dr. Kenzo Kase (quiropráctico Japones) en la década de los 70.

1973an Nitto Denko enpresarekin elkartu zen Kinesio Tape zinta espezifikoa sortzeko. Eta ondorioz, Kinesio Taping metodoa sortu zuten.

En 1973 se asoció con la empresa Nitto Denko para crear un tipo específico de cinta que es el Kinesio Tape y su correspondiente método Kinesio Taping.

Gerora, eliteko kirolarien erabilerari esker eman zen ezagutzera.

Posteriormente se dio a conocer a través de su utilización de deportistas de élite.


ETEKINAK

BENEFICIOS:

Organismoaren autosendatzea errazteko, mugimendua ezinbestekoa dela konturatu zen  Kenzo doktorea.

El Dr. Kenzo se dio cuenta de que el movimiento es crucial para facilitar la autocuración del organismo.

Muskuluek erlazio estua dute azalarekiko. Hortik dator lotura neuromuskularraren ideia.

Los músculos tienen una estrecha relación con la piel, de ahí la idea del vendaje neuromuscular.

Horrela, eritutako muskulu eta artikulazioen sendatzea errazten da, linfatiko eta zirkulazio sistema oztopatu gabe.

De esta forma se ayuda a los músculos y articulaciones afectados, sin bloquear el sistema linfático y circulatorio, favoreciendo así su regeneración.

Tape-a, “S” itxurako itsasgarri hipoalergenikoa duen kotoi tira bat da. Ez du inongo botika motarik.

El tape es una tira de algodón, con pegamento hipoalergénico en forma de «S» que no contiene ningún medicamento.

Efektu drenatzaileak, zuzengarriak, analgesikoak… ditu; eta euskarri muskularra ere bada. Bere aplikazioak duen teknikaren ondorioz lortzen diren printzipio fisiologikoetan oinarritzen dira efektu hauek.

Tiene efectos drenantes, correctivos, analgésicos y de soporte muscular, basados en principios fisiológicos que se desencadenan a raíz de la técnica de su aplicación.